Vår organisation

 Vår kår har ca 60 medlemmar och kåren startade 1976

I Brösarps Scoutkår finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 4 avdelningar fördelade på 1 spårar-, 1 upptäckar-, 1 äventyrar- och 1 utmanaravdelning.

Spårarna: Åk 1-3

Upptäckarna: Åk 4-5

Äventyrarna: Åk 6-8

Utmanarna: Åk: 9-

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga eller i Vantalängan väster om Brösarp. Varje sommar åker vi på scoutläger. Oftast i Sverige men ibland även utomlands. Bland annat var några av oss på läger i Japan 2015 och i Finland 2016. 2019 satsar vi på World Scout Jamboree i USA.

Kåren har en vald styrelse som träffas varje månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer.

Brösarps Scoutkår tillhör Österlenkretsen och Södra Skånes Scoutdistrikt.